prevenceobezity.cz

PREVENCÍ PROTI NUTNÉ MEDIKACI!

VÍTÁM VÁS NA WEBU NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ,
KTERÉ SE ZABÝVÁ PREVENCÍ CIVILIZAČNÍCH CHOROB (VYŠŠÍ
HLADINA TUKŮ A CUKRU V KRVI, VYSOKÝ KREVNÍ TLAK, NADVÁHA
NEBO OBEZITA) A PROBLEMATIKOU PSYCHOSOMATICKÝCH POTÍŽÍ.
MŮŽETE U NÁS ROVNĚŽ KONZULTOVAT VEŠKERÉ POTÍŽE
ČI CHOROBY SPADAJÍCÍ DO OBORU VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ.

MOU FILOZOFIÍ JE V PRVÉ ŘADĚ TĚMTO CHOROBÁM
PŘEDCHÁZET. VARIANTU MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBY
PŘEDBĚHNOUT A UDĚLAT MAXIMUM PROTO, ABY PACIENT
ŽÁDNÉ TABLETY VŮBEC NEPOTŘEBOVAL.
MUDr. Zuzana Svrčinová

ÚVODEM

CURRICULUM VITAE

1993

Promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno

1996

ATESTACE 1. stupně v oboru vnitřní lékařství

1993

Interní oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě

2000 – dosud

Oddělení pohotovosti MN Ostrava – Fifejdy

2003 – 2014

Privátní interní ambulance se zaměřením
na obezitologii

2003

Licence pro výkon samostatné praxe. Odborný
zástupce pro poskytování poradenských služeb
pro obor interní lékařství

MUDr. Zuzana Svrčinová

ÚVODEM

MUDr. Zuzana Svrčinová

„JSEM PŘIPRAVENA SI VYSLECHNOUT, CO VÁS TRÁPÍ.”

Prevence obezity Ostrava

SLUŽBY

KOMPLEXNÍ

KLINICKÉ

VYŠETŘENÍ

EKG

VYŠETŘENÍ

SLUŽBY

VYŠETŘENÍ NA BODYSTATU - PROFESIONÁLNÍ ANALYZÁTOR TĚLESNÉHO SLOŽENÍ PŘÍSTROJEM GAIA 359 PLUS (MNOŽSTVÍ TĚLESNÉHO TUKU - CELKOVÉHO
I VISCERÁLNÍHO, MNOŽSTVÍ AKTIVNÍ TĚLESNÉ HMOTY, BMI, CELKOVÉ TĚLESNÉ VODY, BAZÁLNÍHO METABOLISMU A ZHODNOCENÍ BIOLOGICKÉHO VĚKU)

ROZBOR A ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ, BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE NADVÁHY A OBEZITY (PSYCHOTERAPIE, JEJÍMŽ CÍLEM
JE DOSAŽENÍ ZMĚN V NEVHODNÉM PŘÍSTUPU, CHOVÁNÍ A MYŠLENÍ)

PORADENSTVÍ A KONZULTACE VEŠKERÝCH POTÍŽÍ A CHOROB SPADAJÍCÍCH DO OBORU VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ

KONZULTACE PSYCHOSOMATICKÝCH POTÍŽÍ

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PŘED VÝKONY V CELKOVÉ ANESTEZII

MOŽNOST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ

Ceník

Ceník

AMBULANCE NESPOLUPRACUJE S ŽÁDNOU ZE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A VEŠKERÉ ÚKONY HRADÍ PACIENT PODLE PLATNÉHO CENÍKU ÚKONŮ:
KOMPLETNÍ VYŠETŘENÍ PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ (POHOVOR, KLINICKÉ VYŠETŘENÍ, EKG, BODYSTAT
1000Kč
KONTROLNÍ KONZULTACE
400Kč
KONZULTACE BEZ PŘÍSTROJOVÝCH VYŠETŘENÍ
400Kč
BODYSTAT SAMOSTATNĚ
250Kč
EKG S POPISEM
200Kč
3 MĚSÍČNÍ PÉČE S NÁVŠTĚVAMI 2 X MĚSÍČNĚ (ZAHRNUJE KOMPLEXNÍ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ A KONTROLNÍ BODYSTAT)
3000Kč
6 MĚSÍČNÍ PÉČE S NÁVŠTĚVAMI 2 X MĚSÍČNĚ (ZAHRNUJE KOMPLEXNÍ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ A KONTROLNÍ BODYSTAT)
5000Kč
Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii
500Kč

Fotogalerie

Fotogalerie

Pro prevenceobezity.cz vyrobil jeloustoun. 2021 Všechna práva vyhrazena.